เที่ยวอิตาลี 2561 (2018) ราคาถูก รวบรวมไว้ให้คุณแล้วที่นี่

Spread the love

ทัวร์อิตาลี

อัพเดททัวร์อิตาลี 2561 ราคาถูก 2018 ทุกโปรแกรมไว้ให้คุณแล้วที่นี่สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังมองหาทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลีไม่ว่าจะเป็นแกรนด์อิตาลีคือเที่ยวอิตาลีอย่างเดียวล้วน ๆ หรือจะเป็นทัวร์ยุโรปเส้นคลาสิก 3 ประเทศ อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส หรือจะเป็นโรแมนติค ริเวียร่า อิตาลี ปอร์โตฟิโน่ ฝรั่งเศส ซึ่งการเที่ยวอิตาลีให้จุใจต้องมีเวลาอย่างน้อย 8 วันขึ้นไปเพราะอิตาลีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายมีโบราณสถานที่มีประวัติยาวนานไม่ว่าจะเป็นโรม เมืองลอยน้ำอย่างเวนิส ยังมี มิลาน ปราสาทสฟอร์ซา ดูโอโม่ แกลเลอรี วิคเตอร์เอ้มมานูแอล โรม โคลอสเซียม นครรัฐวาติกัน น้าพุเทรวี่ บันไดสเปน ฟลอเรนซ์ ปิซ่า หอเอนปิซ่า เมืองเก่าฟลอเรนซ์ จตุรัสซิญญอเรีย เวนิส เมสเตร้ เกาะเวนิส จัตุรัสซานมาร์โค สะพานเรียลอัลโต้ วันนี้ผมมีโปรแกรมหลากหลายเส้นทาง ทัวร์อิตาลี มาฝากเพื่อน ๆ กัน เราไปดูโปรแกรมกันเลยดีกว่าครับ

(19-25มิ.ย.) ทัวร์อิตาลี ลิกูเรีย7 วัน 4 คืน [บินเอมิเรตส์ ] 49,900.-

บินเอมิเรตส์ โค้ดทัวร์ GT-1

กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560
มิถุนายน : 19 – 25

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 49,900.-
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 49,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 49,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

49,900.-
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ 18,000.-
ในกรณีทีมีวีซ่าแล้วหรือดำเนินการยื่นวีซ่าเอง 3,000.-
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000.-
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **


(มิ.ย.-ต.ค.) ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส(ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา)10วัน[บินเอมิเรตส์] 79,900.-

บินเอมิเรตส์ โค้ดทัวร์ GT-2

กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560

มิถุนายน : 22 มิ.ย. – 1 ก.ค.
กรกฎาคม : 6 – 15
สิงหาคม : 11 – 20
กันยายน : 8 – 17, 29 ก.ย. – 8 ต.ค.
ตุลาคม : 20 – 29

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 79,900.-
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 79,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 79,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

79,900.-
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ 20,000.-
ในกรณีทีมีวีซ่าแล้วหรือดำเนินการยื่นวีซ่าเอง 3,000.-
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000.-
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **


(มิ.ย.) ทัวร์อิตาลี 7วัน4คืน [บินเอมิเรตส์ ] 46,900.-

บินเอมิเรตส์ โค้ดทัวร์ GT-3

กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560
มิถุนายน : 15-21,29 มิ.ย.- 5 ก.ค.

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 46,900.-
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 46,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,200.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 46,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

46,900.-
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ 18,000.-
ในกรณีทีมีวีซ่าแล้วหรือดำเนินการยื่นวีซ่าเอง 3,000.-
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000.-
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

อ่านโปรแกรม >>

(มิ.ย.-ส.ค.) ทัวร์อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน 5 คืน[บินเอมิเรตส์] 65,900.-

บินเอมิเรตส์ โค้ดทัวร์ GT-4

กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม : 16 – 23, 23 – 30, 30 พ.ค. – 6 มิ.ย.
มิถุนายน : 13 – 20, 27 มิ.ย. – 4 ก.ค.
กรกฎาคม : 4 – 11, 18 – 25
สิงหาคม : 8 – 15, 22 – 29

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 65,900.-
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 65,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,500.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 65,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 65,900.-
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ 18,000.-
ในกรณีทีมีวีซ่าแล้วหรือดำเนินการยื่นวีซ่าเอง 3,500.-
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000.-
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

อ่านโปรแกรม >>

(มิ.ย.-ส.ค.) ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย9วัน[บินเอมิเรตส์] 65,900.-

บินเอมิเรตส์ โค้ดทัวร์ GT-5

กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน : 15 – 23, 29 มิ.ย. – 7 ก.ค.
กรกฎาคม : 6 – 14, 20 – 28
สิงหาคม : 10 – 18

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 65,900.-
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 65,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 65,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

65,900.-
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ 18,000.-
ในกรณีทีมีวีซ่าแล้วหรือดำเนินการยื่นวีซ่าเอง 3,500.-

อ่านโปรแกรม >>

(ก.ย.-ต.ค.) ทัวร์อิตาลี 7วัน4คืน [บินเอมิเรตส์ ] 46,900.-

บินเอมิเรตส์ โค้ดทัวร์ GT-6

กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560
กันยายน : 7 – 13, 28 ก.ย. – 4 ต.ค.
ตุลาคม : 12 – 18, 17 – 23

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 45,900.-
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 45,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,200.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 45,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

45,900.-
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ 20,000.-
ในกรณีทีมีวีซ่าแล้วหรือดำเนินการยื่นวีซ่าเอง 3,000.-

อ่านโปรแกรม >>

(ส.ค.-ต.ค.) ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส(ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา)10วัน[บินเอมิเรตส์] 75,900.-

บินเอมิเรตส์ โค้ดทัวร์ GT-7

กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560
สิงหาคม : 11 – 20
กันยายน : 8 – 17, 29 ก.ย. – 8 ต.ค.
ตุลาคม : 20 – 29

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 75,900.-
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 75,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 75,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

75,900.-
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ 20,000.-

(ส.ค.-ต.ค.) ทัวร์อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8วัน 5 คืน[บินเอมิเรตส์] 59,900.-

บินเอมิเรตส์ โค้ดทัวร์ GT-8

กำหนดวันเดินทาง: ปี 2560
สิงหาคม : 8 – 15, 22 – 29
กันยายน : 12 – 19, 26 ก.ย. – 3 ต.ค.
ตุลาคม : 3 – 10, 10 – 17, 17 – 24, 24 – 31

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 59,900.-
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 59,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,500.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 59,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 59,900.-
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ 17,000.-

(ก.ค.-ต.ค.) ทัวร์อิตาลี(เวนิส) 7วัน4คืน [บินเอมิเรตส์ ] 44,900.-

กำหนดการเดินทาง
กันยายน : 20 – 26
ตุลาคม : 11 – 17, 18 – 24, 25 – 31

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 39,900.-
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 39,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 39,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

39,900.-
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ 16,000.-

กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม : 25 – 31

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 39,500.-
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 39,500.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 39,500.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

39,500.-
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ 16,000.-

(ก.ค.-ต.ค.) ทัวร์อิตาลี ลิกูเรีย7 วัน 4 คืน [บินเอมิเรตส์ ] 49,900.-

กำหนดวันเดินทาง:
กรกฎาคม : 26 ก.ค. – 1 ส.ค.
สิงหาคม : 2 – 8, 16 – 22

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 49,900.-
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 49,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 49,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

49,900.-
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ 20,000.-

กำหนดวันเดินทาง:
กันยายน : 20 – 26
ตุลาคม : 11 – 17, 18 – 24, 25 – 31

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 46,900.-
ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 46,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 46,900.-
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

46,900.-
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ 18,000.-

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย0956539645

[Total: 0    Average: 0/5]

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] close