รู้จักภาคใต้ก่อนไปเที่ยวภาคใต้

Spread the love

รู้จักภาคใต้ก่อนไปเที่ยวภาคใต้

ภาคใต้นับเป็น 1 ใน 4 ภูมิภาคหลักของประเทศไทย มีพื้นที่ 70,715.2 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากเหนือจดใต้ประมาณ 750 กิโลเมตร ประกอบด้วย 14 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรง สงขลา สตูล ปัตตานี นราธวาส และยะลา
ในด้านประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานนั้น มีหลักฐานบ่งบอกว่านานกว่า 20,000 ปีทีเดียวที่แผ่นดินเรียวแหลมปลายด้ามขวานทองไทยถูกเรียว่าเป็น “บ้าน” ของคนกลุ่มหนึ่งโดยคนยุคแรกที่เข้ามตั้งถิ่นฐานในภาคใต้คือชนชาวถ้ำและชนชาวน้ำซึ่งประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้จากหินและไม้ เช่น หอก คันธนู ลูกศรหิน ภาชนะดินเผ่า ฯลฯ ที่นักโบราณคดียุคปัจจุบันได้ขุดค้นพบในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ เป็นต้น รวมทั้งลูกปัดลายสุริยเทพที่มีข่าวโด่งดังในช่วงต้นปี 2552 ก็ถูกขุดค้นพบที่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ในเวลาต่อมาจากกลุ่มบ้านเพียงไม่กี่หลังก็ค่อย ๆ ขยายใหญ่ขึ้นเป็นชุมชน และมีการติดต่อกับชุมชนอื่น ๆ เช่น จีน อินเดีย แล้วมีวิวัฒนาการทางด้านความเป็นอยู่ รวมถึงวิถีวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานจนกลมกลืนเป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้ ทั้งภาษา การนับถือศาสนา การแต่งกาย อาหาร ประเพณีต่าง ๆ โดยการผสมผสานส่วนใหญ่นั้นสัมพันธ์แนบแน่นกับชวา มลายู รวมทั้งมีวิถีของจีนกลมกลืนเข้ามาบ้าง เห็นได้ชัดเจนในแถบอันดามัน คือ ระนอง พังงา และภูเก็ต
สำหรับทางด้านกาภาพ บนพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตรของแผ่นดินไทย ซึ่งรูปร่างคล้ายขวานโบราณหรือที่นักการทหารมองว่าคล้ายหัวช้างนั้น ได้รับการแบ่งออกเป็นภูมิภาคต่าง ๆ ตามลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เศรษฐกิน และวิถีทางวัฒนธรรม เพื่อให้สะดวกต่อการปกครองและพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยภาคใต้เปรียบดังด้ามขวาน หรืองวงช้างในแผนที่ประเทศไทยนั้นเอง
ลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่นของภาคใต้ คือมีรูปร่างเรียวแหลมและถูกขนาบด้วยทะเล โดยฝั่งตะวันออกติดอ่าวไทย ส่วนฝั่งตะวันตกติดทะเลอันดามัน ทุกจังหวัดในภาคใต้มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ยกเว้นจังหวัดยะลา ในส่วนของชายหาดฝั่งอ่าวไทยนั้นเกิดจากการที่เปลือกโลกยกตัวขึ้นสูง ทำให้เกิดที่ราบชายฝั่งทะเลขาว เรียบ กว้าง และน้ำตื้น ชายหาดสวยงามทางฝั่งอ่าวไทยมีมากมาย เช่น หาดทุ่งวัวแล่น หาดอรุโณทัย จังหวัดชุมพร หาดขนอม จังหวัดนครศรีธรรมชาติ แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา ฯลฯ
ส่วนพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ชายฝั่งจึงยุบต่ำลง มีที่ราบน้อย ชายหาดเว้าแหว่ง เป็นโขดหิน มีหน้าผาสูงชัน มีอ่าวและเกาะมากมาย เช่น เกาะภูเก็ต เกาะตะรุเตา เกาะลันตา เกาะลิบง ฯลฯ อีกทั้งยังมีป่าชายเลนขึ้นอยู่หนาแน่นตั้งแต่อ่าวพังงาลงไปถึงจังหวัดสตูล
การที่พื้นที่สองฝั่งทะเลของภาคใต้มีความแตกต่างกันเช่นนี้ นับเป็นข้อดีที่ทำให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสเลือกเดินทางไปเยือนได้ตลอดทั้งปี ยกเว้นการลงเรือไปยังหมู่เกาะต่าง ๆ ต้องดูดินฟ้าอากาศเป็นสำคัญ โดยช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ก็ควรเลือกไปเที่ยวทะเลฝั่งตะวันออก คือด้านอ่าวไทย ส่วนช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านประเทศไทย เดือนพฤศจิกายน – มกราคม ก็ควรไปเที่ยวทะเลฝั่งตะวันตกคืออันดามัน แต่สำหรับแหล่งท่องเที่ยวมากมายบนบกและชายฝั่ง สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี สำหรับลักษณะทางกายภาพบนบก ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีเทือกเขาสำคัญ คือ เทือกเขาภูเก็ต (อยู่ในเขตจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา และภูเก็ต) เทือกเขานครศรีธรรมราช (ทอดยาวจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านนครศรีธรรมราช ลงมาถึงสตูล) ซึ่งเทือกเขาทั้งสองนี้ตั้งอยู่ตรงกลางภาคทอดยาวจากเหนือลงใต้ โดยความชันค่อย ๆ ลาดไปสู่ฝั่งทะเลทั้งสองด้าน และอีกเทือกเขาที่สำคัญของภาคใต้คือเทือกเขาสันกาลาคีรี (อยู่ในเขตจังหวัดสงขลา ยะลา และนราธิวาส) ซึ่งเป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยกับมาเลเซีย
เทือกเขาในภาคใต้มีความยาวทั้งสิ้น 1,000 กิโลเมตร ซึ่งทั้งหมดคือแหล่งต้นน้ำสำคัญของภาคใต้ โดยสายน้ำย่อย ๆ ได้ไหลลงไปรวมกันเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำตาปี (จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี) แม่น้ำคีรีรัฐ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) แม่น้ำปากพนัง (จังหวัดนครศรีธรรมราช) แม่น้ำสายบุรี (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) และแม่น้ำกระบุรี (จังหวัดระนอง)
นอกจากนี้ ความล้ำค่าของภาคใต้ยังอยู่ที่พรรณพืชและสรรพสัตว์มากมาย ทั้งบนบกและใต้ทะเล ซึ่งล้วนแต่เป็นทรพยากรทางธรรมชาติที่ทรงคุณค่า หลายชีวิตนับเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยว เช่น ดอกบัวผุดแห่งเขาสก ฉลามวาฬ กระเบนราหูใต้ท้องทะเลอันดามัน ปลาหมอทะเล และสิ่งมีชีวิตใต้ห้วงน้ำอ่าวไทย ฯลฯ ซึ่งควรดูและรักษาไว้ให้คงอยู่เป็น Amazing Thailand และ Unseen Thailand สืบต่อไป

[Total: 0    Average: 0/5]

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *