Tag: ลอยกระทงแม่น้ำเจ้าพระยา

ล่องเรือเจ้าพระยาวันลอยกระทง 2564 (2021) พาคนรักพาครอบครัวไปดินเนอร์กันล่องเรือเจ้าพระยาวันลอยกระทง 2564 (2021) พาคนรักพาครอบครัวไปดินเนอร์กัน

ล่องเรือเจ้าพระยา ลอยกระทง สวัสดีครับเพื่อน ๆ วันนี้จะพาเพื่อน ๆ ไปล่องเรือเจ้าพระยาดินเนอร์วันลอยกระทง 2564 กันรับรองบรรยากาศสองฝากฝั่งและแม่น้ำเจ้าพระยาในวันลอยกระทงระยิบระยับไปด้วยแสงเทียนของกระทง ลอยกระทงทุก ๆ ปีเราจะจัดเรือดินเนอร์เจ้าพระวันลอยกระทงขึ้นเพื่อให้เพื่อน ๆ นักท่องเที่ยวได้พาครอบครัว พาคนรัก พาคุณพ่อคุณแม่ และเพื่อน ๆ มาดินเนอร์ใต้แสงเทียนลองแม่น้ำเจ้าพระยา ทานข้าวกับครอบครัวคนรักมองดูแสงเทียนบนแม่น้ำเจ้าพระยา...