Tag: หาดไร่เลย์

เที่ยวหาดไร่เลย์ ทะเลกระบี่เที่ยวหาดไร่เลย์ ทะเลกระบี่

หาดไร่เลย์ ที่กระบี่ เป็นอีกชายหาดที่น่ามาเยี่ยมชมไม่แพ้ชายหาดอื่นๆ ของจังหวัดกระบี่ ชายหาดไร่เลย์ มีหาดทรายที่ขาวสะอาดเพราะด้วยเม็ดทรายที่ขาวละเอียดของชายหาดทะเลที่นี่จึงทำให้ชายหาดไร่เลย์เหมาะแก่การเดินเล่น เดิมทีหาดไร่เลย์เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ การจะเข้ามาที่หาดไร่เลย์จะต้องเดินทางโดยเรือเท่านั้น หาดไร่เลย์นอกจากจะเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวชอบมานอนอาบแดดแล้วอีกด้านหนึ่งเป็นเขาหินปูนสามารถทำกิจกรรม Adventure ปืนหน้าผา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไม่แพ้กิจกรรมอื่นๆ บนเกาะนี้ สำหรับท่านที่มือใหม่ที่หาดไร่เลย์มีเจ้าหน้าที่คอยสอนเทคนิคการปืนหน้าผาที่สนามฝึกก่อนจะขึ้นปีนจริงๆ หรือท่านที่ไม่ชอบอาบแดด ปีนหน้าผาจะนั่งเรือเที่ยวชมเกาะก็ได้มีหลาย เกาะที่น่าสนใจใกล้ๆ หาดไร่เลย์ เช่น เกาะปอดะนอก...