รู้จักภาคใต้ก่อนไปเที่ยวภาคใต้

รู้จักภาคใต้ก่อนไปเที่ยวภาคใต้ ภาคใต้นับเป็น 1 ใน 4 ภูมิภาคหลักของประเทศไทย มีพื้นที่ 70,715.2 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากเหนือจดใต้ประมาณ 750 กิโลเมตร ประกอบด้วย 14 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช พัทลุง

Read more