Day: August 3, 2018

รีวิวเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส ดินเนอร์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยารีวิวเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส ดินเนอร์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา

ล่องเรือดินเนอร์ “เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส“ โค้ดเรือ: Chaopraya Princess ท่าเรือ : ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา ลงทะเบียน : 19.00 น. ล่องเรือ : 19.30-21.30 น. บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (ไม่มีเมนูหมู) เครื่องดื่มต้อนรับ,...

รีวิวเรือแว่นฟ้า ดินเนอร์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยารีวิวเรือแว่นฟ้า ดินเนอร์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา

“ช่วงนี้มีโปรพิเศษหลังผ่านพ้นช่วงโควิด 19 เพียง 390 บาท สอบถามตามผ่านไลน์ตามลิงค์นี้ละนะคะ https://line.me/R/ti/p/%40adm8028k“ อัพเดทล่าสุด No. Cruise ราคาขาย 1 Meridain Cruise ผู้ใหญ่ 550.- เด็ก (4-10 ปี) 460.-...

รีวิวเรือริเวอร์ไซด์ ดินเนอร์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยารีวิวเรือริเวอร์ไซด์ ดินเนอร์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา

“ช่วงนี้มีโปรพิเศษหลังผ่านพ้นช่วงโควิด 19 เพียง 390 บาท สอบถามตามผ่านไลน์ตามลิงค์นี้ละนะคะ https://line.me/R/ti/p/%40adm8028k“ อัพเดทล่าสุด No. Cruise ราคาขาย 1 Meridain Cruise ผู้ใหญ่ 550.- เด็ก (4-10 ปี) 460.-...

รีวิวเรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล ดินเนอร์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยารีวิวเรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล ดินเนอร์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา

“ช่วงนี้มีโปรพิเศษหลังผ่านพ้นช่วงโควิด 19 เพียง 390 บาท สอบถามตามผ่านไลน์ตามลิงค์นี้ละนะคะ https://line.me/R/ti/p/%40adm8028k“ อัพเดทล่าสุด No. Cruise ราคาขาย 1 Meridain Cruise ผู้ใหญ่ 550.- เด็ก (4-10 ปี) 460.-...

รีวิวเรือริเวอร์สตาร์ปริ้นเซส ดินเนอร์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยารีวิวเรือริเวอร์สตาร์ปริ้นเซส ดินเนอร์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา

“ช่วงนี้มีโปรพิเศษหลังผ่านพ้นช่วงโควิด 19 เพียง 390 บาท สอบถามตามผ่านไลน์ตามลิงค์นี้ละนะคะ https://line.me/R/ti/p/%40adm8028k“ อัพเดทล่าสุด No. Cruise ราคาขาย 1 Meridain Cruise ผู้ใหญ่ 550.- เด็ก (4-10 ปี) 460.-...

รีวิวเรือเดอะเวอร์ติคัล ซีฟู๊ด ดินเนอร์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยารีวิวเรือเดอะเวอร์ติคัล ซีฟู๊ด ดินเนอร์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา

“ช่วงนี้มีโปรพิเศษหลังผ่านพ้นช่วงโควิด 19 เพียง 390 บาท สอบถามตามผ่านไลน์ตามลิงค์นี้ละนะคะ https://line.me/R/ti/p/%40adm8028k“ อัพเดทล่าสุด No. Cruise ราคาขาย 1 Meridain Cruise ผู้ใหญ่ 550.- เด็ก (4-10 ปี) 460.-...

รีวิวเรือไวท์ออร์คิด ซีฟู๊ด ดินเนอร์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา (รับจอง)รีวิวเรือไวท์ออร์คิด ซีฟู๊ด ดินเนอร์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา (รับจอง)

“ช่วงนี้มีโปรพิเศษหลังผ่านพ้นช่วงโควิด 19 เพียง 390 บาท สอบถามตามผ่านไลน์ตามลิงค์นี้ละนะคะ https://line.me/R/ti/p/%40adm8028k“ อัพเดทล่าสุด No. Cruise ราคาขาย 1 Meridain Cruise ผู้ใหญ่ 550.- เด็ก (4-10 ปี) 460.-...

รีวิวเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูสซ์ ดินเนอร์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยารีวิวเรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูสซ์ ดินเนอร์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา

“ช่วงนี้มีโปรพิเศษหลังผ่านพ้นช่วงโควิด 19  สอบถามตามผ่านไลน์ตามลิงค์นี้ละนะคะ https://line.me/R/ti/p/%40adm8028k“ อัพเดทล่าสุด No. Cruise ราคาขาย 1 Meridain Cruise ผู้ใหญ่ 550.- เด็ก (4-10 ปี) 460.- 2 Meridain Cruise...

รีวิวเรือแกรนด์เพิร์ล ดินเนอร์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยารีวิวเรือแกรนด์เพิร์ล ดินเนอร์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา

เรือแกรนด์เพิร์ล “ช่วงนี้มีโปรพิเศษหลังผ่านพ้นช่วงโควิด 19 เพียง 390 บาท สอบถามตามผ่านไลน์ตามลิงค์นี้ละนะคะ https://line.me/R/ti/p/%40adm8028k“ อัพเดทล่าสุด No. Cruise ราคาขาย 1 Meridain Cruise ผู้ใหญ่ 550.- เด็ก (4-10 ปี)...

รีวิวเรือเจ้าพระยาครุยส์ ดินเนอร์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยารีวิวเรือเจ้าพระยาครุยส์ ดินเนอร์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา

เรือเจ้าพระยาครุยส์ เรือเจ้าพระยา ราคา ผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เรือ Meridain Cruise (จ.-พฤ.)                    700           550 เรือ Meridain Cruise (ศ.-อา.)                    720          ...