Day: September 7, 2019

ล่องเรือเจ้าพระยา เดือนกันยายน 2566 (2023) (รับจอง)ล่องเรือเจ้าพระยา เดือนกันยายน 2566 (2023) (รับจอง)

ล่องเรือเจ้าพระยา กันยายน มาแล้วจ้ากับอีกหนึ่งเดือนที่น่าล่องเรือดินเนอร์ เจ้าพระยา ประจำเดือนกันยายน 2566 กันสำหรับในเดือนกันยายนนี้อากาศเริ่มสดใสฝนไม่ตกมากเหมือนเดือนก่อน ๆ ที่ผ่านมาเหมาะมาก ๆ ที่จะดินเนอร์ล่องเรือบนแม่น้ำเจ้าพระยากัน ซึ่งเดือนกันยายน 2566 มีเรือหลายลำที่ให้บริการพาเพื่อน ๆ เที่ยวชมความงามของสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยบรรยากาศยามค่ำคืนแสงสีของสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาช่างสวยงามมาก ๆ โดยเราจะใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง...