Day: September 6, 2020

ล่องเรือเจ้าพระยา เดือนตุลาคม 2565 (2022) (รับจอง)ล่องเรือเจ้าพระยา เดือนตุลาคม 2565 (2022) (รับจอง)

ล่องเรือเจ้าพระยา ตุลาคม มาแล้วจ้ากับอีกหนึ่งเดือนที่น่าล่องเรือดินเนอร์ เจ้าพระยา ประจำเดือนตุลาคม 2564 กันสำหรับในเดือนตุลาคมนี้อากาศเริ่มเย็นลงแล้วเพราะเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูหนาวกัน และก็เหมาะมาก ๆ ที่จะดินเนอร์ล่องเรือบนแม่น้ำเจ้าพระยากัน ซึ่งเดือนตุลาคม 2564 มีเรือหลายลำที่ให้บริการพาเพื่อน ๆ เที่ยวชมความงามของสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยบรรยากาศยามค่ำคืนแสงสีของสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาช่างสวยงามมาก ๆ โดยเราจะใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง บนเรือให้บริการอาหารนานาชาติแบบบุฟเฟ่ต์ทานให้จุใจกันเลยทีเดียว...