แพคเกจทัวร์ฮ่องกง เมษายน 2562 มีทุกเส้นทางให้คุณเลือกSpread the love

อัพเดทแพคเกจฮ่องกงประจำเดือนเมษายน 2562 กันหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากไปเที่ยวฮ่องกงแบบแพคเกจทัวร์เที่ยวเองเพียงแค่ให้ต้องการจองเฉพาะ ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง โรงแรมฮ่องกง และรถรับส่งสนามบินที่ฮ่องกง ในเดือนเมษายน 2562 ที่กำลังจะถึงนี้ซื่งที่ฮ่องกงเราสามารถเดินทางเที่ยวได้เองเพราะการเดินทางเที่ยวในฮ่องกงแสนจะสะดวกสบาย หรือจะเที่ยวฮ่องกง มาเก๊าก็แสนจะสะดวกสบายครับ วันนี้ผมมีตารางตั๋วเครื่องบินและตารางโรงแรมประจำเดือนเมษายน

ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง

ตั๋ว Hong Kong Airlines กรุเทพฯ – ฮ่องกง ราคา 8,700.-
โค้ดไฟท์ วันเดินทาง ต้นทาง เวลา ปลายทาง เวลา ใช้เวลา
HX 780 ทุกวัน กรุงเทพ 3.35 ฮ่องกง 8.05 3.30
HX 762 จ. พฤ. กรุงเทพ 4.15 ฮ่องกง 8.20 3.05
Hx 762 อ. พ. ศ. ส. อา. กรุงเทพ 4.4 ฮ่องกง 9.00 3.20
HX 768 จ. อ. พ. ศ. อา. กรุงเทพ 8.25 ฮ่องกง 12.20 2.55
HX 768 พ. พฤ. ส. กรุงเทพ 8.25 ฮ่องกง 12.20 2.55
HX 772 จ. ศ. อา. กรุงเทพ 11.25 ฮ่องกง 15.30 3.05
HX 772 พ. กรุงเทพ 11.25 ฮ่องกง 15.30 3.05
HX 772 พ. กรุงเทพ 11.25 ฮ่องกง 15.30 3.05
HX 776 ส. กรุงเทพ 15.20 ฮ่องกง 19.20 3.05
HX 776 พฤ. กรุงเทพ 15.20 ฮ่องกง 19.20 3.05
HX 774 พ. อา. กรุงเทพ 20.50 ฮ่องกง 00.55+1 3.05
HX 766 จ. อ. พฤ. อา. กรุงเทพ 20.50 ฮ่องกง 00.55+1 3.05
ตั๋ว Hong Kong Airlines ฮ่องกง – กรุเทพฯ
โค้ดไฟท์ วันเดินทาง ต้นทาง เวลา ปลายทาง เวลา ใช้เวลา
HX 769 ทุกวัน ฮ่องกง 0.35 กรุงเทพ 2.35 3.00
HX 767 พ. พฤ. ส. ฮ่องกง 2.00 กรุงเทพ 4.00 3.00
HX 767 จ. อ. พ. ศ. อา. ฮ่องกง 2.00 กรุงเทพ 4.00 3.00
HX 771 พ. ฮ่องกง 7.50 กรุงเทพ 9.45 2.55
HX 771 จ. ศ. อา. ฮ่องกง 7.50 กรุงเทพ 9.45 2.55
HX 771 พ. ฮ่องกง 7.50 กรุงเทพ 9.45 2.55
HX 775 ส. ฮ่องกง 12.30 กรุงเทพ 14.05 2.35
HX 775 พฤ. ฮ่องกง 12.30 กรุงเทพ 14.05 2.35
HX 773 พ. อา. ฮ่องกง 17.55 กรุงเทพ 19.50 2.55
HX 765 จ. อ. พฤ. ศ. ส. ฮ่องกง 18.00 กรุงเทพ 19.50 2.50
HX 761 ศ. ส. ฮ่องกง 21.45 กรุงเทพ 23.55 3.10
HX 761 ส. ฮ่องกง 22.45 กรุงเทพ 00.45+1 3.00
ตั๋ว Cathay Pacific กรุงเทพฯ – ฮ่องกง ราคา 9,245.-
โค้ดไฟท์ วันเดินทาง ต้นทาง เวลา ปลายทาง เวลา ใช้เวลา
CX 616 ทุกวัน กรุงเทพ 6.4 ฮ่องกง 10.25 2.45
CX 700 ส. กรุงเทพ 8.15 ฮ่องกง 12.10 2.55
CX 700 จ. อ. พ. พฤ. ศ. อา. กรุงเทพ 8.15 ฮ่องกง 12.10 2.55
CX 750 ศ. กรุงเทพ 11.05 ฮ่องกง 15.00 2.55
CX 750 จ. อา. กรุงเทพ 11.05 ฮ่องกง 15.00 2.55
CX 750 อ. พ. พฤ. ส. กรุงเทพ 11.05 ฮ่องกง 16.15 2.55
CX 618 จ. อ. พฤ. ส. กรุงเทพ 12.00 ฮ่องกง 16.25 2.55
CX 728 อ. กรุงเทพ 12.20 ฮ่องกง 16.30 2.55
CX 754 ศ. กรุงเทพ 12.35 ฮ่องกง 16.30 2.55
CX 754 อ. กรุงเทพ 12.35 ฮ่องกง 16.30 2.55
CX 754 จ. พ. พฤ. ส. อา. กรุงเทพ 12.35 ฮ่องกง 16.30 2.55
CX 754 พ. กรุงเทพ 12.35 ฮ่องกง 16.30 2.55
ตั๋ว Cathay Pacific ฮ่องกง-กรุเทพฯ
โค้ดไฟท์ วันเดินทาง ต้นทาง เวลา ปลายทาง เวลา ใช้เวลา
CX 705 ศ. ฮ่องกง 8.00 กรุงเทพ 10.05 3.05
CX 705 จ. อ. พ. พฤ. ส. ฮ่องกง 8.00 กรุงเทพ 10.05 3.05
CX 705 อา. ฮ่องกง 8.00 กรุงเทพ 10.05 3.05
CX 727 อ. ฮ่องกง 8.50 กรุงเทพ 10.55 3.05
CX 717 ทุกวัน ฮ่องกง 8.55 กรุงเทพ 10.50 3.05
CX 755 พ. ฮ่องกง 9.30 กรุงเทพ 11.25 3.05
CX 755 อ. ฮ่องกง 9.30 กรุงเทพ 11.25 3.05
CX 755 จ. พ. พฤ. ส. อา. ฮ่องกง 9.30 กรุงเทพ 11.25 3.05
CX 755 ศ. ฮ่องกง 9.30 กรุงเทพ 11.25 3.05
CX 653 จ. พ. ฮ่องกง 12.00 กรุงเทพ 13.55 3.05
CX 653 อ. ศ. ส. อา. ฮ่องกง 12.00 กรุงเทพ 13.55 3.05
CX 653 พฤ. ฮ่องกง 12.00 กรุงเทพ 13.55 3.05
ตั๋ว Thai Airways Intl กรุงเทพฯ – ฮ่องกง ราคา 12,600.-
โค้ดไฟท์ วันเดินทาง ต้นทาง เวลา ปลายทาง เวลา ใช้เวลา
TG 600 ทุกวัน กรุงเทพ 8.00 ฮ่องกง 11.45 2.45
TG 628 ทุกวัน กรุงเทพ 10.45 ฮ่องกง 14.30 2.45
TG 638 ทุกวัน กรุงเทพ 13.55 ฮ่องกง 17.40 2.45
TG 606 ทุกวัน กรุงเทพ 16.00 ฮ่องกง 19.45 2.45
TG 602 ทุกวัน กรุงเทพ 18.30 ฮ่องกง 22.15 2.45
ตั๋ว Thai Airways Intl ฮ่องกง -กรุงเทพฯ
โค้ดไฟท์ วันเดินทาง ต้นทาง เวลา ปลายทาง เวลา ใช้เวลา
TG 603 ทุกวัน ฮ่องกง 7.45 กรุงเทพ 9.25 2.40
TG 601 ทุกวัน ฮ่องกง 12.45 กรุงเทพ 14.25 2.40
TG 629 ทุกวัน ฮ่องกง 14.10 กรุงเทพ 15.50 2.40
TG 639 ทุกวัน ฮ่องกง 19.05 กรุงเทพ 20.45 2.40
TG 607 ทุกวัน ฮ่องกง 20.45 กรุงเทพ 22.25 2.40
ตั๋ว Emirates กรุเทพฯ – ฮ่องกง ราคา 10,230.-
โค้ดไฟท์ วันเดินทาง ต้นทาง เวลา ปลายทาง เวลา ใช้เวลา
EK 384 ทุกวัน กรุงเทพฯ 14.00 ฮ่องกง 18.05 3.05
ตั๋ว Emirates ฮ่องกง-กรุเทพฯ
โค้ดไฟท์ วันเดินทาง ต้นทาง เวลา ปลายทาง เวลา ใช้เวลา
EK 385 ทุกวัน ฮ่องกง 21.50 ฮ่องกง 23.45 2.55

โรงแรมฮ่องกง 3-4 ดาว

โรงแรมที่ให้ไว้เป็นราคาต่อห้องต่อคืนนะครับ

โรงแรมฮ่องกง 3-4 ดาว ประจำเดือน ม.ย. 61 ห้อง/คืน
Lucky 1,739
Bridal Tea House 2,192
Mini Hotel Central 2,318
Bridal Tea House 2,355
Bridal Tea House – To Kwa Wan 2,355
Mini Hotel Causeway Bay 2,856
Silka Far East 2,904
Lander Prince Edward 2,911
Dorsett Tsuen Wan 2,933
Best Western Harbour View 3,070
Silka West Kowloon 3,154
Goodrich 3,225
Garden View Ywca 3,229
Harbour Kowloon 3,230
Royal View 3,242
Rainbow 3,441
Silka Seaview 3,441
Metropark Mongkok 3,484
Dorsett Mongkok 3,489
Holiday Inn Express Kowloon East 3,561
Ramada 3,567

หากเพื่อน ๆ สนใจโรงแรมก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่วันที่เราเดินทางอีกที

Optional Tour

Special Dinner Seafood Dinner Lei Yun Mun Deluxe Menu

ดินเนอร์หรู พร้อมด้วยอาหารฮ่องกงที่คุณจะได้ลิ้มลองรสชาติอาหารแบบฮ่องกงแท้ ๆ ที่นี่ เมนูขึ้นโต๊ะ กุ้งสดลวก – หอยวงช้างห้อมไปซาซีมิ, กุ้งทอดกระเทียม, ปูผัดขิง, ปลาเก๋านึ่งซีอิ้ว, หอยเชลนึ่งวุ้นเส้น, กุ้งมังกรอบเนย, ปลาหมึกชุบแป้งทอด, หอยเป๋าฮื้อสดนึ่งซีอิ้ว, ผักสดลวกจิ้ม, ข้าวผัด

คน ราคา/ท่าน
2-3 3,790
4-5 3,290
6-7 2,990
8-9 2,690
10-Over 2,490
Bauhinia Dinner Cruise

ขอบอกว่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ยามค่ำคืน ล่องเรือชมอ่าววิคตอเรียชมสองฝากฝั่งของเกาะฮ่องกงซึ่งประดับประดาไปด้วยแสงไฟ และความงามยามค่ำคืนของฮ่องกงขอบอกว่าสุดยอด เป็นอาหารแบบ Buffet ท่านไม่อั้น ครับ อาหารเป็นแบบ International Western Style

คน ราคา/ท่าน
2-3 3,490
4-5 2,990
6-7 2,790
8-9 2,690
10-Over 2,590

พิเศษ บริการนี้ รวม รถรับส่งไป – กลับ ท่าเรือ โรงแรม เรือออกจากท่าเวลา 19.30 น. กลับ 21.30 น.

Ngong Ping 360 Tour ไหว้พระใหญ่ที่สุดในฮ่องกง

ไฮไลน์เลยถ้ามาฮ่องกงต้องมานั่งกระเช้าชมความงามของวิวเกาะฮ่องกงท่านจะได้เห็นฮ่องกงแบบวิวมุมสูงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมด้วยการนมัสการพระองค์ใหญ่ที่สุดในเกาะฮ่องยังไม่พอทางขึ้นกระเช้ายังมีห้างเอ๊าเลตเอาใจขาช้อปปิ้งช่วงที่รอขึ้นกระเช้าได้อีกด้วย ด้านบนยังมีร้านค้าและร้านอาหารอร่อย ๆ ให้ท่านได้เลือกทานไม่ต้องกลัวหิวกินเลยทีเดียว ดูรูปขึ้น กระเช้านองปิง

คน ราคา/ท่าน
2-3 2,990
4-5 2,490
6-7 2,190
8-9 2,000
10-Over 1,890
Child 700
Disney Land Hong Kong Tour สวนสนุกในฝันของใครหลาย ๆ คน

ตลุยดิสนีย์แลนด์เล่นเครื่องเล่นแบบจุใจทั้งวัน ที่ดิสนีย์แลนด์ท่านได้พบกับเครื่องเล่นมากมายและกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น แอดเวนเจอร์แลนด์ ขบวนพาเรดเหล่าตัวการ์ตูนของดิสนีย์แลนด พร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้อีกด้วย ยามเย็นยังมีพรุไฟสวย ๆ ให้ได้ชมอีกด้วย
คน ราคา/ท่าน

คน ราคา/ท่าน
4-7 4,390
8-9 3,290
10 -Over 3,190
Child 800
Ocean Park Tour อีกหนึ่งไฮไลท์ที่คุณไม่ควรพลาด

ชมของสัตร์น้ำนานาชนิดมาพร้อมด้วยความสามารถของสัตว์น้ำที่หาดูได้ยากด้วยความเก่งและความฉลาดของเจ้าปลาโลมาและพ้องเพื่อนจะทำให้คุณเพลิดเพลินจนลืมเวลากลับกันเลยทีเดียวชมหมีแพนด้า นั่งกระเช้า นั่ง Ocean Park Tower ชมความงามของเกาะได้รอบทิศและยังมีกิจกรรมมากมายให้ท่านได้เลือกเล่น มีเครื่องเล่นน่าหวาดเสียวให้คุณได้ทดสอบความกล้ามากมาย

คน ราคา/ท่าน
2-3 3,190
4-7 2,790
8-9 2,490
10-Over 2,390
Shenzhen Tour ช้อปปิ้งตลาดเซินเจิ้น

เที่ยวฮ่องกงเบื่อ ๆ แล้วจะเดินไปเที่ยวเซินเจิ้น ช้อปปิ้งตลาดของถูกที่เซินเจิ้นก็สนุกไปอีกแบบ ที่นี่มีสินค้าแบรนด์เนมก็อปปี้เกรดเอมากมายให้เลือกซื้อกัน

คน ราคา/คน
3-4 2,490
5-6 1,990
7-8 1,790
9-Over 1,690
Shenzhen Tour ชมเมืองเซิ่นเจิ้น

เหมาะสำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากไปเที่ยวชม Window of the world นั่งรถไฟ พิเศษอาหารกลางวัน

คน ราคา/คน
3-4 4,490
5-6 3,090
7-8 2,490
9-Over 2,190
Macau Day Tour

สำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากไปเที่ยวมาเก๊า
+ Ferry HKG-MCU
+ Lun
+ City Tour (Join trbasis)
+ EngSpeaking Guide
(Compulsory Tip MCU Guide $50pp)

คน ราคา/คน
2-3 4,190
4-5 3,590
6-7 3,290
8-9 3,200
10-Over 3,100
Big Bus

Avenue of the Star Tour รถบัสเปิดประทุนวิ่งให้เพื่อน ๆ ได้ชมความสวยงามของฝั่งเกาลูน วิ่งให้ท่านได้นั่งชมวิวถ่ายรูปเล่น ๆ

คน ราคา/คน
2-3 1,990
4-5 1,490
6-7 1,390
8-9 1,200
10-Over 1,290
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published.